Selecteer een pagina

Ambtenaar

“ Als u hier tekent is de zaak rond “. De ambtenaar legt een formulier voor mij neer en wijst de plek aan waar ik tekenen moet. Als ik het formulier oppak om te lezen, raakt hij geiriteerd.                                                                                                                                                                                                     ‘Het is in orde, u hoeft allen maar te tekenen “ zegt hij ongeduldig.
“Het bedrag klopt niet “zeg ik “hier staat zesduizend gulden en ik heb vier en half duizend gulden geleend”.
“Dat doet er helemaal niet toe “zegt hij “je betaalt drie jaar honderd gulden per maand terug of je nou zes- of tienduizend gulden hebt geleend en dat ben je van je schuld af”.
Maar het bevalt me niet en ik weiger te tekenen voor iets wat ik niet geleend heb. Nijdig graait hij het formulier weer uit mijn handen.
“Je zult hier meer van horen”zegt hij en loopt het kantoortje uit.
Nadat ik zonder een cent uit Suriname terug was gekomen met twee kleine kinderen, heb ik aangeklopt bij de sociale dienst. Ik kreeg een lening van zesduizend gulden om de flat die ik kreeg , in te richten. Telkens ontving ik honderd gulden. Ik moest bonnetjes overleggen van wat ik van dat geld had gekocht. Dan kreeg ik weer honderd gulden.
Toen ik voor vierenhalf duizend gulden spullen had aangeschaft, vond ik het genoeg. En dus moest ik een formulier ondertekenen dat ik dat geld van de gemeente had geleend.
De ambtenaar belde mij op met de mededeling dat ik nog één kans kreeg om te ondertekenen. Ik weigerde.
“Ik ga er een zaak van maken en dan moet je voor de rechter komen” dreigde de man.
“Prima” zei ik, “Ik hoor het wel “.
Ik had inmiddels hulp gezocht bij Bureau Rechts Hulp. Van alles wat ik had gekocht had ik de bonnetjes bewaard en opgeschreven.
Ik kreeg een oproep om voor de te rechter verschijnen. De ambtenaar schilderde mij af als een ondankbaar hebzuchtig wezen.
De advocate in opleiding die mij bijstond, vertelde een heel ander verhaal.
Ik werd in het gelijk gesteld en de ambtenaar moest mij zijn excuses aanbieden. Dat deed hij tandenknarsend.
Na onderzoek bleek dat deze ambtenaar vaker mensen voor een hoger bedrag liet tekenen. Het verschil stak hij dan in eigen zak.
Mijn gevoel voor eerlijkheid heeft hem de kop gekost.