Selecteer een pagina

Privacyverklaring

tinyrausch.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die worden opgeslagen
Onze website slaat slechts bepaalde persoonsgegevens van je op doordat je deze gegevens zelf verstrekt.

Hierbij gaat het om:
– Voor- en achternaam (indien zelf ingevuld)
– E-mailadres (indien zelf ingevuld)
– Hetgeen je zelf in een bericht naar ons toestuurt

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken
Ben je ervan overtuigd dat we persoonsgegevens hebben verzameld die bijzonder of gevoelig zijn? Stuur ons een mail met deze informatie. Dan verwijderen we de informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag we persoonsgegevens opslaan
Onze website slaat jouw persoonsgegevens op voor de volgende doelen:
Om met jou in contact te komen, omdat je ons een bericht hebt gestuurd.

Geautomatiseerde besluitvorming
Onze website neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen géén besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Deze website gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: WordPress en plugins, waaronder Contact Form 7.

Bewaartijd persoonsgegevens
Deze website bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Onze website deelt geen gegevens met derden, tenzij dit wettelijk is vereist.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
tinyrausch.nl maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de website tinyrausch.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die we van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ons via de pagina Contact.

Hoe we persoonsgegevens beveiligen
Onze website neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Zo vindt alle communicatie met de website plaats via een beveiligde verbinding.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Laatste update: 22 februari 2019