Selecteer een pagina

We hebben een nieuwe Queen
Achttien jaar geleden werd het chapter “ Red Birdies ”opgericht, onderdeel van The Red Hat Society.
Ik was bij de oprichting in Amstelveen en ben dus al zolang lid.
The Red Hat Society is een organisatie van vrouwen van boven de vijftig jaar, die klaar zijn met opvoeden en nu gaan voor lol en gezelligheid.
Zij dragen rood/paarse kleding en dragen een rode hoed. In elke stad of dorp kan men een chapter oprichten en lid worden van  The Red Hat Society.
In al die jaren heb ik leden zien komen en gaan en nog maar een enkeling is, net als ik lid vanaf het begin.
Het chapter wordt bestuurd door een Queen en een Vice Queen.
Elf jaar geleden heeft er een “troonswisseling” plaats gevonden en hebben we een nieuwe Queen gekozen en ik kreeg de eer om Vice Queen te worden.
Queen Tineke en ik hebben al die jaren met veel plezier samengewerkt en ons clubje vrouwen in het gareel gehouden. Af en toe moesten we het besluit nemen iemand niet toe te laten tot onze groep omdat diegene totaal niet bij ons paste. Dat was een lastig klusje.
Maar het was altijd met instemming van de hele groep, die ooit uit tweeëntwintig leden  bestond en nu nog zestien leden telt.
Elke eerste vrijdag van de maand organiseert één van onze leden een uitje en in de loop der jaren hebben we heel veel bijzondere plaatsen bezocht.
In oktober 2022 sloeg het noodlot toe: onze Queen Tineke werd getroffen door een herseninfarct en belandde in het ziekenhuis en later in een revalidatiecentrum.
In die tijd nam ik haar taak over en had daarbij mijn eigen taken. Ik was  “Mrs Moneypenny “zoals men mij noemde, ik deed de administratie en hield de website bij.
Tineke knapte heel langzaam op, maar meedoen met de uitjes was te vermoeiend voor haar.
We belden veel en ik hield haar op de hoogte van onze uitjes.
In januari 2024 organiseerden we onze Nieuwjaarslunch in de buurt van haar woonplaats en kwam ze er naartoe met een taxi. Tijdens die lunch gaf ze aan dat ze ermee wilde stoppen, het ging niet meer. Maar ze bleef wel lid van onze groep. We hebben een nieuwe Queen gekozen en ik bleef aan als Vice Queen, hoewel ik aangaf er ook mee te willen stoppen. Maar daar wilde men niet van horen.
Dus ik ging door, want de nieuwe Queen wist van toeten nog blazen.
Maar beslist niet tegen mijn zin want ik was als een vis in het water in mijn rol.
Het is tenslotte niet zomaar iets om één keer in de maand je koninklijk te kunnen uitdossen, een mooi rode hoed te dragen en je ook koninklijk te voelen.
Maar het gaat niet goed met Tineke, nog steeds gaat ze niet mee omdat dat te vermoeiend is.
Twee weken geleden is ze gevallen en opgenomen in het ziekenhuis en vandaar weer naar het revalidatie centrum gegaan. Er is meer aan de hand, maar ik weet niet wat.
Vrijdag jl stuurde ze een app waarin ze afscheid nam omdat ze uitbehandeld is.
Ze gaat naar een hospice, ik snap er niets van en nam contact op om haar nog te zien.
Maar haar zoon appte terug dat ze zo zwak is dat dat niet meer gaat.
Ik kan het maar niet uit mijn hoofd krijgen, ik blijf ermee bezig. Ik mis mijn maatje.

Dag lieve Tineke, vaarwel.